Přenechte nám starosti o Vaše odpady

Základní informace o společnosti

Společnost SOMPO, a.s. byla založena 117 členskými obcemi – akcionáři v roce 1997. Stala se nástupnickou organizací bývalého Sdružení obcí pro hospodaření s odpady, které v oblasti odpadového hospodářství fungovalo od roku 1992.

Společnost postupně vybudovala centrální skládku odpadů v Hrádku u Pacova a na ni navazující provozní středisko svozu odpadů, včetně potřebné infrastruktury. Postupně byly vybudovány překládací stanice odpadů v Humpolci a v Počátkách. Dále se provedlo vybavení členských obcí nádobami na sběr separovaných odpadů pro sběr papíru plastů a skla a následně od roku 1995 se rozběhl svoz těchto odpadů. V roce 2003 byla zprovozněna první jednoduchá třídící linka separovaných odpadů.

Vzhledem k neustále rostoucí produkci separovaných odpadů, zejména plastů, investovala společnost do nové velkokapacitní dotříďovací linky odpadů, která byla uvedena do provozu na konci roku 2017. Provozem zařízení je dosaženo vyššího zhodnocení využitelných odpadů.

Společným cílem akcionářů a vedení společnosti SOMPO, a.s. je zabezpečit pro členské obce i podnikatelské subjekty v regionu kompletní odborné služby v oblasti nakládání s odpady dle platné legislativy a to vše za přijatelné ceny.

Sídlo vedení společnosti SOMPO, a.s. najdete ve 2. patře budovy České pošty na Svatovítském náměstí 126 v Pelhřimově.
Přístup do kancelářských prostor společnosti je přímo z vestibulu pošty, výtahem vpravo, nebo po schodišti, vlevo do 2. patra budovy.

Kontakt

Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

+420 565 323 455
sompo@sompo.cz

IČ 25172263
DIČ CZ25172263

SOMPO - dobrovolný svazek obcí

Ověřená firma

Netkatalog