Přenechte nám starosti o Vaše odpady

O společnosti Sompo a.s.

Společnost SOMPO a.s. je ve 100% vlastnictví 117 členských obcí – akcionářů, kteří prostřednictvím volených zástupců do představenstva a dozorčí rady spolurozhodují o její celkové činnosti i jejím dalším rozvoji.

Působnost společnosti SOMPO, a.s. je na území okresu Pelhřimov a dále okrajových a spádových oblastí sousedních okresů. Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro své akcionáře (města a obce), tak i pro průmyslové a zemědělské podniky a živnostníky. Pro zajištění kvalitního poskytování služeb je společnost vybavena dostatečným vlastním i smluvně vázaným technickým zázemím.

více o společnosti

Aktuálně

19.3.2024

11.3.2024

Kontakt

Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

+420 565 323 455
sompo@sompo.cz

IČ 25172263
DIČ CZ25172263

SOMPO - dobrovolný svazek obcí

Ověřená firma

Netkatalog