Přenechte nám starosti o Vaše odpady

O společnosti Sompo a.s.

Společnost SOMPO a.s. je ve 100% vlastnictví 117 členských obcí – akcionářů, kteří prostřednictvím volených zástupců do představenstva a dozorčí rady spolurozhodují o její celkové činnosti i jejím dalším rozvoji.

Působnost společnosti SOMPO, a.s. je na území okresu Pelhřimov a dále okrajových a spádových oblastí sousedních okresů. Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro své akcionáře (města a obce), tak i pro průmyslové a zemědělské podniky a živnostníky. Pro zajištění kvalitního poskytování služeb je společnost vybavena dostatečným vlastním i smluvně vázaným technickým zázemím.

více o společnosti

Aktuálně

9.1.2023

24.12.2022

Informace o úpravě ceníku svozu separovaných odpadů

S platností od 1. 1. 2023 dochází k navýšení ceny účtované za výsyp nádoby na separovaný odpad /PAPÍR, PLASTY, SKLO/ pro všechny podnikatelské subjekty na 150,- Kč/výsyp (cena bez DPH).

Kontakt

Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

+420 565 323 455
sompo@sompo.cz

IČ 25172263
DIČ CZ25172263

SOMPO - dobrovolný svazek obcí

Ověřená firma

Netkatalog