Přenechte nám starosti o Vaše odpady

Kontakty

Jsme na Facebooku Facebook

Vedení firmy, Svatovítské náměstí 126, Pelhřimov
Ing. Radek Lapáček ředitel společnosti 565323012, 724859767 lapacek@sompo.czsompo@sompo.cz Skype: sompak
Ing. Jan Mareš vedoucí provozu 565321101, 775864863 mares@sompo.cz
Jiří Buřič obchod, smlouvy, hospodář 565323455, 721934009 buric@sompo.cz, info@sompo.cz Skype: sompo-buric
Ing. Slávka Matějková ekonom, mzdy 565321074 matejkova@sompo.cz Skype: sompo-matejkova
Ing. Ivana Štalmachová fakturace, pokladna 565323455 stalmachova@sompo.cz Skype: sompo-stalmachova
Skládka a sběrna Hrádek u Pacova, doprava, svoz TKO
Pavel Kubásek vedoucí střediska Hrádek 565443239,  724859768 kubasek@sompo.cz
Jitka Dítětová příjem odpadů, váha 565443239, fax 565444870 ditetova@sompo.cz Skype: jitkaditetova
Překladiště Humpolec – Brunka
Zdeněk Trnka vedoucí překladiště, příjem odpadů 565397121 kompostarna@tshumpolec.cz Skype: kompostarna.humpolec
Překladiště Počátky
obsluha překladiště 561034940
Smluvní svozce směsného komunálního odpadu: Technické služby Humpolec, Okružní 637, Humpolec
Petr Němec referent logistiky 565532377, 606736066 doprava@tshumpolec.cz

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.