Přenechte nám starosti o Vaše odpady

Přechod na 14denní interval svozu směsného komunálního odpadu

« zpět na seznam novinek

1. 4. 2021

Sdělujeme všem zákazníkům, že od 12. dubna 2021 bude prováděn svoz směsného komunálního odpadu pouze 1x za 14 dní. Podrobný harmonogram svozu najdete na úvodní stránce webu v sekci „Občané“, nebo také na stránce Informace – Občané.

Poslední pravidelný svoz dle stávajícího systému bude proveden dne 9. 4., dále pak dle zmíněného harmonogramu. U zákazníků, kteří mají zaplacen týdenní svoz, budeme akceptovat navýšení počtu nádob (odpovídající uzavřené smlouvě).

Kontakt

Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

+420 565 323 455
sompo@sompo.cz

IČ 25172263
DIČ CZ25172263

SOMPO - dobrovolný svazek obcí

Ověřená firma

Netkatalog