Přenechte nám starosti o Vaše odpady

Výsledky projektu D2D – duben–srpen

« zpět na seznam novinek

6. 9. 2021

VÝSLEDKY NOVĚ ZAVEDENÉHO SVOZU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

(porovnání duben–srpen 2020 versus duben–srpen 2021)

Separované odpady (papír, plast) 1.169 tun vs. 1.434 tun + 265 tun
Bioodpady 0 tun vs. 1.457 tun + 1.457 tun
Směsný komunální odpad 5.212 tun vs. 4.084 tun - 1.128 tun

Kontakt

Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

+420 565 323 455
sompo@sompo.cz

IČ 25172263
DIČ CZ25172263

SOMPO - dobrovolný svazek obcí

Ověřená firma

Netkatalog