Přenechte nám starosti o Vaše odpady

Pozvánka na třicátou třetí řádnou valnou hromadu akcionářů

« zpět na seznam novinek

9. 5. 2022

Představenstvo akciové společnosti SOMPO, a.s. svolává třicátou třetí řádnou valnou hromadu akcionářů.
Rada svazku DSO Sompo svolává členskou schůzi.
Termín konání čtvrtek dne 23.6.2022 od 16.00 hodin.
Místem konání Komunitní centrum Pacov (budova bývalého kina).

K účasti na jednání valné hromady a rady svazku se zvou statutární, případně zplnomocnění zástupci.  
Všichni zúčastnění přinesou s sebou platné osobní doklady, v případě zastupování plnou moc, kterou odevzdají u prezence.

Program jednání 33. řádné valné hromady společnosti SOMPO, a.s.:
Zahájení, schválení programu jednání.
 1. Volba ověřovatelů a zapisovatele, stanovisko k zápisu z minulého jednání.
 2. Volba komise pro sčítání hlasů.
 3. Zpráva o činnosti představenstva.
 4. Zpráva o činnosti společnosti.
 5. Zpráva dozorčí rady.
 6. Auditovaná Výroční zpráva za rok 2021.
 7. Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2022.
 8. Vystoupení regionálního zástupce společnosti EKO-KOM, a.s.
 9. Diskuse.
 10. Závěr.
Program jednání členské schůze DSO Sompo:
 1. Zahájení, schválení programu jednání.
 2. Schválení závěrečného účtu.
 3. Projednání účetní uzávěrky.
 4. Závěr.

 V Pelhřimově dne 9.5.2022

Ing. Lukáš Vlček, předseda představenstva SOMPO, a.s.
Karel Kratochvíl, místopředseda představenstva SOMPO, a.s.
Mgr. Jan Brožek, předseda DSO Sompo

Ke stažení

Pozvánka ke stažení (PDF)
Návrh usnesení z 33. řádné VH SOMPO, konané 23.6.2022 v Pacově (PDF)

Kontakt

Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

+420 565 323 455
sompo@sompo.cz

IČ 25172263
DIČ CZ25172263

SOMPO - dobrovolný svazek obcí

Ověřená firma

Netkatalog